Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Spółka cywilna – czym jest?

29 grudnia, 2023 spółka cywilna co to

Pod pojęciem „spółka cywilna” kryje się jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma spółki jest szczególnie powszechna wśród osób rozpoczynających działalność biznesową, ze względu na swoją prostotę oraz ograniczone formalności prawne. Wciąż jednak dla wielu osób, termin ten jest niejednoznaczny. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, na czym polega spółka cywilna, jak ją założyć i jakie są prawa i obowiązki jej wspólników.

Sprawdź także:

Spółka akcyjna co to?

Czym jest spółka jawna i jak powstaje?

Czym jest spółka komandytowa?

Definicja i charakterystyka spółki cywilnej

Spółka cywilna, nazywana także spółką prawa cywilnego, stanowi związek dwóch lub więcej osób, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą. Wspólnicy spółki zobowiązują się do osiągania wspólnego celu, którym jest uzyskanie korzyści majątkowej. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i nie jest oddzielnym podmiotem prawnym – są nią wspólnicy. Co istotne, w ramach spółki cywilnej nie występuje kapitał zakładowy. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Tworzenie i rejestracja spółki cywilnej

Współnicy tworząc spółkę cywilną, powinni zawrzeć umowę w formie pisemnej. W umowie tej określają między innymi: cel i przedmiot spółki, siedzibę, wysokość udziałów poszczególnych wspólników, sposób reprezentacji, zasady podziału zysków i strat. Istotne jest też, aby umowa zawierała klauzulę o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podczas tworzenia spółki cywilnej należy również pamiętać o jej rejestracji w odpowiednim urzędzie. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1, który jest dostępny w urzędach miast i gmin lub w formie elektronicznej na stronie internetowej CEIDG.

Prawa i obowiązki wspólników w spółce cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Najważniejszym prawem jest prawo do udziału w zyskach spółki. Ponadto, wspólnik ma prawo brać udział w prowadzeniu spraw spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Wspólnik ma również prawo do informacji na temat spraw spółki.

Wśród obowiązków wspólnika warto wymienić: wniesienie wkładu do spółki, udział w pokryciu strat spółki (chyba że umowa stanowi inaczej), oraz prowadzenie spraw spółki z należytą starannością.

Zakończenie działalności spółki cywilnej

Spółka cywilna trwa do czasu realizacji celu dla którego została powołana, albo do czasu upłynięcia terminu określonego w umowie spółki. Może zostać rozwiązana z różnych przyczyn, np. ze względu na śmierć lub wydalenie wspólnika, a także na skutek porozumienia wspólników. W przypadku zakończenia działalności spółki cywilnej, majątek spółki zostaje podzielony między wspólników zgodnie z ich wkładami do spółki.

Zakończenie działalności spółki cywilnej wymaga spełnienia wielu formalności. Należy między innymi zakończyć wszystkie sprawy spółki, spłacić wszystkie zobowiązania, poinformować o likwidacji spółki organy skarbowe i ubezpieczeniowe, a także złożyć wniosek o wykreślenie spółki z ewidencji działalności gospodarczych.

Poleasingowe Škody

Redakcja globalcompact.org.pl

Witaj na globalcompact.org.pl - Twoim źródle inspiracji do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju! Odkrywaj najnowsze praktyki biznesowe, finansowe innowacje, sprawiedliwe zatrudnienie, etyczny marketing i zrównoważone zakupy, wszystko w jednym miejscu. Globalcompact to platforma, gdzie przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki znajdą wiedzę potrzebną do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Razem poszukujmy sposobów na tworzenie biznesu, który nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale także wpływa pozytywnie na świat. Dołącz do nas w podróży ku zrównoważonej przyszłości!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Dlaczego warto założyć biznes w Dubaju
Etykiety logistyczne
świeca na pierwszą komunię

Jesteś zainteresowany reklamą?