Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Spółka akcyjna co to?

29 grudnia, 2023 spółka akcyjna co to

Pojęcie spółki akcyjnej to dla wielu znane zomożliwości inwestycyjne na giełdzie papierów wartościowych czy terminy z ekonomii, ale czy naprawdę wiemy, czym tak naprawdę jest spółka akcyjna? W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć to zagadnienie w sposób klarowny i zrozumiały dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o tym fascynującym elemencie świata biznesu.

Sprawdź także:

Spółka cywilna – czym jest?

Definicja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna, często określana jako SA, to jedna z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. W polskim prawie regulowana jest przede wszystkim przez Kodeks spółek handlowych. Definicja spółki akcyjnej mówi, że jest to spółka kapitałowa, której podstawowym kapitałem jest kapitał zakładowy. Ten kapitał dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Osoby, które nabywają te akcje stają się akcjonariuszami, a ich udział w kapitale spółki proporcjonalny jest do liczby posiadanych przez nich akcji.

Cechy charakterystyczne spółki akcyjnej

Charakterystyka spółki akcyjnej obejmuje wiele specyficznych elementów, które odróżniają ją od innych form działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

  1. Samodzielność prawna: Spółka akcyjna jest osobą prawną. Oznacza to, że posiada własne prawa i obowiązki, może nabywać i zbywać prawa majątkowe, a także może być stroną w postępowaniu sądowym.
  2. Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy spółki musi wynosić co najmniej 100 000 zł i jest podzielony na akcje.
  3. Akcjonariusze: Akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wspólnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze.
  4. Działalność spółki: Działalność spółki nie jest ograniczona do konkretnego obszaru. Może prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą na zasadach określonych w statucie.

Założenie i działanie spółki akcyjnej

Proces założenia spółki akcyjnej wymaga spełnienia szeregu formalności, które są określone w polskim prawie. Najważniejsze z nich to sporządzenie i podpisanie umowy spółki przez akcjonariuszy oraz zawiadomienie odpowiednich organów administracji państwa o powstaniu spółki. Kluczowym dokumentem dla działania spółki jest jej statut, który musi zawierać szereg istotnych informacji, m.in. o formie prawnej, siedzibie, przedmiocie działalności, wysokości kapitału zakładowego, liczbie i wartości nominalnej akcji, formie akcji oraz organach spółki.

Decyzje dotyczące wyboru organów kierowniczych spółki, takich jak zarząd, rada nadzorcza czy rada dyrektorów, podejmowane są na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Te organy prowadzą działalność spółki w imieniu akcjonariuszy.

Zasady odpowiedzialności w spółce akcyjnej

Cecha charakterystyczna spółek kapitałowych, do których należy spółka akcyjna, jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Oznacza to, że akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wartości wniesionych przez nich wkładów, czyli akcji.

W praktyce, oznacza to, że w razie problemów finansowych spółki – na przykład w przypadku upadłości – ryzyko strat ponoszą akcjonariusze tylko do wysokości wartości posiadanych przez nich akcji. Nie muszą oni zatem obawiać się, że będą musieli pokryć długi spółki swoim prywatnym majątkiem.

Podkreślenia wymaga fakt, że ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu, którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, jeżeli doprowadzili do jej upadłości przez niewłaściwe zarządzanie.

Poleasingowe Škody

Redakcja globalcompact.org.pl

Witaj na globalcompact.org.pl - Twoim źródle inspiracji do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju! Odkrywaj najnowsze praktyki biznesowe, finansowe innowacje, sprawiedliwe zatrudnienie, etyczny marketing i zrównoważone zakupy, wszystko w jednym miejscu. Globalcompact to platforma, gdzie przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki znajdą wiedzę potrzebną do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Razem poszukujmy sposobów na tworzenie biznesu, który nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale także wpływa pozytywnie na świat. Dołącz do nas w podróży ku zrównoważonej przyszłości!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Dlaczego warto założyć biznes w Dubaju
Etykiety logistyczne
świeca na pierwszą komunię

Jesteś zainteresowany reklamą?