Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Czym jest umowa zlecenie?

29 grudnia, 2023 umowa zlecenie co to

Umowa zlecenia jest jednym z najczęściej stosowanych trybów zatrudnienia w Polsce. Nie wymaga tak formalnego procesu zawarcia jak umowa o pracę, a równocześnie oferuje elastyczność w rozliczaniu zarówno czasu pracy, jak i wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenia różni się od umowy o pracę pod wieloma względami, zarówno pod względem praw i obowiązków zleceniobiorcy, jak i samego charakteru umowy.

Sprawdź także:

Jakie rodzaje umów o pracę wyróżniamy?

Charakterystyka umowy zlecenia

Umowa zlecenia to forma zatrudnienia, która umożliwia wykonawcy (zleceniobiorcy) realizację określonego zadania za wynagrodzenie. Jest to zatem umowa cywilnoprawna, która nie daje tego samego stopnia ochrony pracownikom, co umowa o pracę. Zlecenie nie jest związane z wykonywaniem pracy podległej i stałej. Zleceniobiorca sam decyduje o sposobie realizacji powierzonego mu zadania.

Umowa zlecenia reglamentowana jest przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego. Istotnym elementem umowy zlecenia jest to, że nie jest związana z wymogiem świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie, co oznacza większą swobodę dla zleceniobiorcy.

Różnice między umową zlecenia a umową o pracę

Umowa zlecenia i umowa o pracę stanowią dwie różne formy zatrudnienia, które różnią się pod wieloma względami. Przede wszystkim, umowa o pracę to umowa zawarta pomiędzy pracownikem a pracodawcą na podstawie przepisów Kodeksu pracy i jest związana z utrzymaniem stałego stosunku pracy. Tymczasem umowa zlecenia to, jak już wyżej zaznaczono, umowa cywilnoprawna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku umowy o pracę, pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w określonym miejscu i czasie, pod nadzorem pracodawcy, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi. Z kolei w przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca ma pełną swobodę w decydowaniu o sposobie realizacji powierzonego mu zadania. Ponadto, umowa o pracę wiąże się z pełnym pakietem świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za czas choroby, a także ochrona przed zwolnieniem. Tymczasem umowa zlecenia nie gwarantuje takich świadczeń.

Zakres praw i obowiązków zleceniobiorcy

Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest realizacja powierzonego mu zadania. Ponadto, zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania pracy osobiście, chyba że w umowie zaproponowano inny tryb jej wykonania. Warto tu zauważyć, że zleceniobiorca nie jest związany z umową tak jak pracownik, co oznacza, że może w dowolnym momencie od niej odstąpić, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Co ważne, zleceniobiorca nie korzysta z tak rozległych uprawnień jak pracownik. Na przykład, nie jest mu przysługują prawo do urlopu wypoczynkowego czy wynagrodzenia za czas choroby. Jednak, zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia za wykonane zlecenie, które powinno być ustalone w umowie.

Podsumowując, umowa zlecenia to forma zatrudnienia, która umożliwia dużą elastyczność, ale jednocześnie nie oferuje tak szerokiego zakresu ochrony i uprawnień, jak umowa o pracę. Dlatego też, zanim podejmiesz decyzję o formie zatrudnienia, warto dokładnie zapoznać się z charakterystyką obu umów.

nowoczesne auto w firmie

Redakcja globalcompact.org.pl

Witaj na globalcompact.org.pl - Twoim źródle inspiracji do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju! Odkrywaj najnowsze praktyki biznesowe, finansowe innowacje, sprawiedliwe zatrudnienie, etyczny marketing i zrównoważone zakupy, wszystko w jednym miejscu. Globalcompact to platforma, gdzie przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki znajdą wiedzę potrzebną do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Razem poszukujmy sposobów na tworzenie biznesu, który nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale także wpływa pozytywnie na świat. Dołącz do nas w podróży ku zrównoważonej przyszłości!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

umowa agencyjna co to
rodzaje umów o pracę
umowa zlecenie co to

Czym jest umowa zlecenie?

29 grudnia, 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?